Monthly Archives: June 2021

ทยอยลงทุน กองทุนรวม ทุกๆเดือน เริ่มยังไงดี

อยากลงทุนกองทุนรวมทุกๆเดือนเริ่มต้นอย่างไรดี แต่ละคนนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าอยากจะเริ่มต้นเก็บออมหรืออยากจะเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมนั้นเราควรจะทำอย่างไรดีวันนี้ครับเพชรมีวิธีการและหลักคิดนะครับในการลงทุนกองทุนรวมเป็นประจำทุกๆเดือน ง่ายๆด้วย 6 ขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือขั้นตอนการเข้าใจหลักการการลงทุนแบบทยอยลงทุนทุกๆเดือนก่อนนะครับคือการทำ DCA หรือว่า Dollar cost average คือหลักการที่เราตัดเงินทยอยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเงินเดือนเราออกวันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นประจำนะครับแล้วก็เงินในวันนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจนะครับจะดีหรือไม่ดีนึกว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คืออาศัยวินัยความอึดและความถึกและก็ความทนนั่นเองครับถึงจะทำหลักการลงทุนแบบ dca ได้ครับ ขี่นตอนที่ 2 นะครับคือเราต้องคุยกับตัวเองให้ชัดครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมมักจะเห็นข้อผิดพลาดด้วยกันนะครับก็มีด้วยกัน 2 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรามักจะมีความกลัวและความกังวลครับในระหว่างทางที่เราลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะบอกว่าตลาดเดือนนี้มันไม่ดีนะ ตลาดเดือนนี้มันตกหรือว่าเราจะทำ DCA แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆดีหรือเปล่าแต่บอกเลยครับว่าถ้าเราเลือกเส้นทางเดินเรือที่จะทำ dca มันก็ต้องทำต่อไปครับไม่ว่าตลาดจะดีหรือไม่ดีสิ่งที่ต้องทำคือวินัยนั้นเองครับ เรื่องที่ 2 นะครับที่เรามักจะผิดพลาดกันในการทำความเข้าใจหรือการลงทุนแบบ DCA… Read more »